Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Jan
Nazwisko: Lasko
Miejsce urodzenia: Domaradz
Data urodzenia: 22-10-1924
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Wymieniany imiennie jako członek AK, który na podstawie amnestii z 22 lutego 1947 r., ujawnił się w PUBP w Brzozowie. IPN-Rz-04/29 (H-26 t. 1), IPN-Rz-04/30 (H-26 t. 2)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany (od 20.05.1982 do 12.02.1984) w SO krypt. "Solidarność Wiejska"/"Żywiciele". Powodem prowadzenia sprawy było "podejmowanie wrogich i szkodliwych inicjatyw w ramach nieformalnych grup na wsi." Materiałów o sygn. 37/IV brak, wpis na podstawie zapisów kartorteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Suchy", z powodu podejrzeń o "(...) wrogą działalność w ramach nieleg. struktur >NSZZ< RI. Sprawę w stosunku do fig. zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej". Mat. o sygn. 1195/II zniszczono 10.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Rencista" z powodu podejrzeń o "(...) wrogą antypaństwową działalność w ramach nielegalnych struktur Solid. RI. Sprawę zakończono z uwagi na legalizację związkowych struktur Solid. RI". Mat. o sygn. 2120/II zniszczono 10.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.