Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Sudoł
Miejsce urodzenia: Lipnica
Data urodzenia: 07-04-1920
Imię ojca: Jan
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Objęty działaniami operacyjnymi w ramach sprawy ewidencyjno- obserwacyjnej. W 1960 r. sprawę przerejestrowano do nr 102/60 (prowadzona była w ramach tej samej jednostki). W dniu 23.10.1962 r. materiały sprawy przesłano do KPMO Przeworsk. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obserwacji Operacyjnej [SOO] "Ksiądz o wrogiej postawie do PRL." Zarejestrowany 10.11.1962 pod nr rej. 1800 przez Ref. Przeworsk w kategorii SOO. W 1964 r. materiały złożono w archiwum pod nr 14295/III. Następnie przekazano je do PSB Sanok, gdzie był kontrolowany operacyjnie do 1967 r. Skomasowane materiały złożono w archiwum 14.03.1975 r. pod nr 15275/III. Zniszczono je na podst. prot. nr 58. Materiały o sygn. 15275/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne W związku z pracą duszpasterską występuje w sprawozdaniach zastępcy komendanta miejskiego MO d.s SB w Stalowej Woli kierowanych do naczelnika Wydz. III KWMO w Rzeszowie. IPN-Rz-049/60, IPN-Rz-049/62, IPN-Rz-049/63
Akta administracyjne W związku z "nielegalną budową" obiektu sakralnego występuje (2.09.1980 r.) w materiałach Wydz. ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie (dot. parafii rzymskokatolickiej w Sanoku). IPN-Rz-63/170
Akta administracyjne Występuje w meldunkach dziennych kierowanych do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, w związku z działalnością duszpasterską oraz organizowaniem uroczystości patriotyczno-religijnych. IPN-Rz-01/21-31, IPN-Rz-01/60-62, IPN-Rz-01/143, IPN-Rz-01/398
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Zdjęty z ewidencji z powodu "braku możliwości operacyjnych." Brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. Materiały o sygn. I-1401-k zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Agresor". "Podejrzany o destrukcyjną działalność antysocjalistyczną przy wykorzystaniu ambony do tych celów." Materiały zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu na wyjazd za granicę w 1959 r., 1960 r., 1961 r. W dniu 9.04.1977 r. wydano postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę (od 9.04.1977 r. - do 9.04.1979 r.) z powodu "... wrogiej postawy do ustroju PRL, na ambonie krytykuje nasze władze i ustrój, inicjator petycji do Marszałka Sejmu PRL o nieprawidłowym działaniu jednostek MO i SB w czasie zajść czerwcowych w Radomiu i Ursusie w ubr." EAKs 1622