Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Franciszka
Nazwisko: Maciejewska
Nazwisko rodowe: Siwik
Miejsce urodzenia: Janów Poleski
Data urodzenia: 03-04-1939
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno - śledcze Akta dot. "udziału w nielegalnym związku >Solidarność Walcząca<, w ramach którego w/w koordynowała i nadzorowała druk i kolportaż bezdebitowych wydawnictw". IPN Wr 039/11404 (III-24662)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad sprawą 2 Ds. 126/83 dot. "nielegalnej działalności w strukturach >Solidarności Walczącej<". IPN Wr 33/318 (III Dsn 99/83/Wr.VI)
Akta tymczasowo aresztowanego Z. Maciejewska została tymczasowo aresztowana 17.04.1984 za udział w działalności związku "Solidarność Walcząca", drukowanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN Wr 50/157 (1951)
Akta sądowe Sprawa dot. "nielegalnej działalności w strukturach >Solidarności Walczącej<". W dn. 25.07.1984 Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna umorzył postępowanie karne na mocy amnestii z dn. 21.07.1984. IPN Wr 18/57 (III K 593/84)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Z. Maciejewska rozpracowywana była w ramach SOR krypt. "Pokraka" dot. "nielegalnej propagandy politycznej". Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. "rozpracowywania i kontroli kierownictwa >Solidarności Walczącej<". Z. Maciejewska figuruje w aktach jako "działacz >Solidarności Walczącej<, odpowiedzialny za jeden z pionów poligrafii". IPN Wr 032/805 (IV-3914)
.