Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Stefan
Nazwisko: Frelich
Miejsce urodzenia: Jankowice
Data urodzenia: 28-02-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jerzy Frelich figuruje w materiałach jako współinicjator i współorganizator spotkań w Rybniku w czasie stanu wojennego, na których dyskutowano o konieczności tworzenia struktur „Solidarności” i nawiązania kontaktów z innymi regionami w celu wymiany informacji, ustalenie systemu kolportażu wydawnictw bezdebitowych; omawiano również tworzenie funduszu organizacyjnego. Jerzy Frelich został zarejestrowany do sprawy dn. 20.09.1982. Sprawę zakończono dn. 11.10.1982, dn. 29.10.1982 materiały złożono w archiwum. IPN Ka 043/409 (39429/II) t. 1
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 514/V-2 wydanej przez Wydz. V-2 KWMO w Katowicach, ponieważ „po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej”. Od dn. 18.06.1982 przetrzymywany w KWMO Katowice, następnie w kolejnych ośrodkach odosobnienia. IPN Ka 043/409 (39429/II) t. 7
Akta internowanego Akta dotyczące kolejnych Ośrodków Odosobnienia Internowanych, w których przetrzymywano ww.: od dn. 2.07.1982 OO Zabrze-Zaborze (nr 12/82), od dn. 3.08.1982 OO Grodków (nr 8/82), od dn. 16.08.1982 w OO Uherce (nr 6/82). Zwolniony z internowania dn. 2.12.1982. IPN Rz 57/444 (6/82), IPN Ka 41/337 (12/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa prowadzona w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za wywieszanie na kominach Elektrowni Rybnik transparentów z napisem „Solidarność”. Jerzy Frelich figuruje w materiałach ze względu na prowadzoną działalność; w materiałach znajduje się informacja na temat SOS „Wróbel”. IPN Ka 043/832 (39905/II) t. 1
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako były aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie Rybnika – do dn. 13.12.1981 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rybniku. W ramach sprawy przeprowadzano przeszukanie mieszkania oraz kilkakrotnie rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Kwestionariusz zakończono dn. 24.10.1989 z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności. IPN Ka 230/1869 (43841/II), IPN Ka 0169/1715 (mf 43841/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jerzy Frelich figuruje w materiałach dotyczących aktywnej działaczki NSZZ „Solidarność” wrogo ustosunkowanej do PRL i działającej z ww. w ramach tych samych „nielegalnych” struktur. IPN Ka 043/409 (39429/II) t. 4
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jerzy Frelich figuruje w materiałach działaczki „Solidarności” środowiska nauczycielskiego w Rybniku. IPN Ka 0169/1712 (43838/2)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa operacyjna założona w celu kontroli strategicznego dla państwa obiektu – Elektrowni Rybnik. Jerzy Frelich figuruje w materiałach jako jeden z aktywnych działaczy „Solidarności” z terenu Rybnika. IPN Ka 030/449 (722/IV)
.