Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Leonard
Nazwisko: Noras
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 05-11-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w związku z informacją, że Andrzej Noras, który „z racji zajmowanego stanowiska dopuszczony jest do prac tajnych i jest w posiadaniu wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową”, podczas pobytu za granicą nawiązał „pozasłużbowe kontakty” z osobami zamieszkałymi w Jugosławii i krajach kapitalistycznych. Celem sprawdzenia było rozpoznanie charakteru utrzymywanych przez niego kontaktów, ustalenie „w jakim zakresie jest [on] w posiadaniu tajemnicy państwowej i służbowej”, a także ustalenie motywów jego działania. W ramach prowadzonej sprawy zastosowano inwigilację korespondencji oraz spowodowano odsunięcie A. Norasa od wykonywania prac tajnych. Ustalono, iż „negatywnie ocenia [on] sytuację polityczno-gospodarczą PRL” i z tego powodu 14.07.1980 przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Stwierdzono wtedy, że w przypadku kontynuowania "negatywnych " wypowiedzi zastosowane zostaną „odpowiednie sankcje”. Sprawę zakończono 21.08.1980. IPN Ka 036/1612 (37772/II)
.