Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Henryk
Nazwisko: Gabrychowicz
Miejsce urodzenia: Krośniewice
Data urodzenia: 01-01-1952
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawę Obiektową założono na Rybnicką Fabrykę „RYFAMA” w celu „zabezpieczenia myśli naukowo-technicznej”, tajemnicy państwowej i służbowej oraz zabezpieczenia obiektu przed „penetracją” cudzoziemców. Andrzej Gabrychowicz występuje w aktach w związku z omówieniem Kwestionariusza Ewidencyjnego „Tokarz” którego był figurantem. Sprawa prowadzona była przez Referat ds. SB KMiPMO Rybnik, następnie Wydział III „A”/Wydział V-2 KWMO Katowice, Grupę Operacyjną w Rybniku, później przez Sekcję V KMMO/RUSW Rybnik i Wydział SB RUSW Rybnik. IPN Ka 030/450 (723/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na podstawie informacji agenturalnej wskazującej, że A. Gabrychowicz, zatrudniony w Rybnickiej Fabryce Maszyn „RYFAMA”, zajmuje się na terenie zakładu kolportażem ulotek o „wrogiej treści”. Celem sprawdzenia była operacyjna kontrola ww., ustalenie autorów ulotek oraz udokumentowanie zebranych materiałów dla celów procesowych. Na podstawie zgromadzonego materiału stwierdzono, że „figurant” jest ”zagorzałym zwolennikiem” b. NSZZ „Solidarność” i może ”ujemnie oddziaływać” na załogę. W związku z tym zdecydowano, że konieczna jest stała kontrola operacyjna prowadzona w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. IPN Ka 048/546 t. 1-3 (43499/II), IPN Ka 0169/1316 (43499/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz założono w celu operacyjnej kontroli działalności „figuranta” w miejscu pracy i zamieszkania oraz przeciwdziałania jego „negatywnemu oddziaływaniu” na załogę”. W związku z wejściem ww. w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” utworzonego w Rybnickiej Fabryce Maszyn „RYFAMA” materiały dotyczące „figuranta” w dn. 14.04.1989 przerejestrowano na „osobę do SOR” i włączono do SOR „Reanimacja”. IPN Ka 048/546 t. 1-3 (43499/II), IPN Ka 0169/1316 (43499/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę rozpoczęto w związku z uaktywnieniem się na terenie Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA” członków b. NSZZ „Solidarność”. Celem rozpracowania było ustalenie składu osobowego, rozpoznanie osób, ustalenie celu i programu działania oraz neutralizacja zagrożenia. Ww. został zarejestrowany do SOR „Reanimacja” w dn. 14.04.1989 w związku z informacją, że został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. SOR zakończono w związku z rejestracją NSZZ ”Solidarność”. W dn. 15.09.1989 materiały przekazano do archiwum. IPN Ka 048/546 t. 1-3, IPN Ka 0169/1316 (43499/II)
.