Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Wincenty
Nazwisko: Kraśko
Miejsce urodzenia: Kotowicze
Data urodzenia: 01-06-1916
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:

Prawnik - uk. Uniw. Wileński (1938), dziennikarz i polityk. 1.08.1940-22.06.1941 członek Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), Wilejka. 1.08.1940-22.06.1941 Wiejska Rada Adwokacka (Worniany), adwokat przy Ostrowieckim Sądzie Ludowym. 22.06.1941-1.07.1944 robotnik rolny w różnych miejscowościach Wileńszczyzny. 1.07.1944-15.02.1945 Centralny Urząd Dostaw Zboża, ekonomista oddziału planowania – Wilno. Od 1.01.1946 do 1950 członek Zarządu Związku Zawodowego Dziennikarzy RP, Gdańsk-Gdynia-Sopot. 8.06.1948 wypełnił deklarację przyjęcia do PPR (od 16.06.1948 kandydat), a od 15.12.1948 członek PZPR. Od 15.12.1948 członek Egzekutywy POP PZPR w Gdyni - brak bliższych danych. 15.04.1945-01.1946 dyr. delegatury Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, Gdańsk-Gdynia. 01.1946-01.1951 członek kolegium i z-ca red. nacz. „Dziennika Bałtyckiego”. Dalej na kierowniczych stanowiskach w prasie partyjnej, m.in. red. nacz. kolejno: 01-03.1951 „Kuriera Szczecińskiego”, 15.03.1951-08.1952 „Głosu Wielkopolskiego”, 1.08.1952-15.03.1954 kieleckiego „Słowa Ludu” i 15.03.1954-1.08.1954 „Gazety Poznańskiej”. 27.01.1955 ukończył trzyletnie Studium Zaoczne Szkoły Partyjnej przy KC PZPR. Od 01.1957 do 08.1976 poseł na Sejm PRL II-VII kadencji. 20.07.1972-10.08.1976 Prezes Rady Naczelnej Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”. Wg odpisu skróconego aktu zgonu Nr 30/1976 sporządzonego dn. 10.08.1976 przez USC w Bobolicach: Wincenty Kraśko zmarł 10.08.1976 w miejscowości Sarnowo.
Źródła: APP, KW PZPR, 3733,11838; AAN, KC PZPR [Biuro Spraw Kadrowych] sygn. 237/XXIII-882; AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [KC PZPR, CK], sygn. 20109; Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 3, W-wa 1992, s. 426-427; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 328, 379; „Życie Partii" 1976 nr 9 (292) s. 11.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa KW Kielce PZPR 08-1952 03-1954 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIII-882;
Członek Egzekutywa KW Poznań PZPR 03-1954 08-1954 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIII-882;
Sekretarz Ds. Propagandy KW Poznań PZPR 01-09-1954 1-11-1956 APP, KW PZPR, 3733, 11838; AAN, KC PZPR, CK, sygn. 20109; AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIII-882; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 379;
I Sekretarz KW Poznań PZPR 03-11-1956 20-02-1960 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 20109; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 322.
Członek KC Warszawa PZPR 19-03-1959 10-08-1976 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 95, 145, 169.
Kierownik Wydział Kultury KC Warszawa PZPR 05-01-1960 13-02-1971 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIII-882; AAN, KC PZPR, CK, sygn. 20109; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 118.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa 13-02-1971 28-03-1972 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 20109; AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIII-882; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 175.
Członek Rada Państwa PRL Warszawa 28-03-1972 10-08-1976 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 20109; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 172.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 15-02-1974 10-08-1976 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 20109; AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIII-882; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 255, 264, 379.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w ewidencji i zasobie IPN.
.