Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Jerzy
Nazwisko: Pisarski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 24-08-1949
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. Dn. 14.12.1981 z Witoldem Pisarskim przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Lu-020/638 (II/10190) t. 6
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Produkcji Leśniej "Las" w Lublinie. Akta o sygn. II/10367 wybrakowano dn. 20.10.1989, wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - w dn. 5.01.1982 przeprowadzono z W. Pisarskim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. IPN Lu-0276/196 k. 24 poz. 599 oraz karta Mkr-2
Akta paszportowe Na wniosek Wydz. IV WUSW w Lublinie zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata od 1.03.1982 do odwołania. Powodem miała być odmowa podpisania oświadczenia o lojalności. "Jego orientacja i sympatie polityczne stanowią totalną negację zdobyczy socjalizmu". IPN Lu-0308/29988
Materiały ewidencyjne Na karcie EO-9/78 z kartoteki osób uznanych za niebezpieczne figuruje zapis: "Po ogłoszeniu stanu wojennego internowany za antypaństwową i antysocjalistyczną działalność. Po zwolnieniu nie zaprzestał działalności w ramach nielegalnych struktur »S«. W 1984 r. otrzymał zgodę na wyjazd emigracyjny do USA gdzie kontynuuje swoją działalność". Witold Pisarski został zarejestrowany 10.09.1986 pod nr 9131 do Połączonego Systemu Danych o Przeciwniku (PSED). Informacje gromadzone w komputerowym systemie PSED przekazywane były do centrali w Moskwie. Materiałów brak, wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Materiały ewidencyjne Wpisano do indeksu osób niepożądanych w PRL na wniosek Wydz. Paszportów WUSW w Lublinie. Nr akt N-223182. Materiałów brak; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Obiektowa [SO] W. Pisarski występuje w Meldunku Operacyjnym nr 62/89 dot. okoliczności pobytu i deportacji do Polski mieszkańca Lublina (będącego w RFN na zaproszenie W. Pisarskiego). Meldunek z kartoteki meldunków operacyjnych Dep. II MSW , akta IPN Lu-018/218 (IV/360)
.