Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Górecki
Miejsce urodzenia: Dulsk
Data urodzenia: 28-11-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze przeciwko członkom nielegalnej organizacji pn. "Tajny Związek Krwawej Ręki" założonej w 1942 w gm. Zbójno przez H. Góreckiego ps. "Grom". Kierował związkiem do momentu zlikwidowania organizacji i zatrzymania przez PUBP Rypin 20.12.1945. Jako komendant organizacji sporządzał ulotki, werbował nowych członków, posługiwał się bronią palną i zlecał dokonywanie napadów. 14.02.1946 pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Śledztwo zakończono 27.02.1946. Sprawę przekazano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. IPN By 070/3030 t. 1-2 (309/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie H. Góreckiego i innych oskarżonych o przynależność do nielegalnej organizacji "Tajny Związek Krwawej Ręki". H. Górecki, ps. "Grom" figuruje w aktach jako założyciel organizacji w 1942 na terenie gm. Zbójno pow. Rypin oraz jej komendant do 20.12.1945, kiedy to został zatrzymany. Objęty śledztwem prowadzonym w okresie 06.02.1946-27.02.1946 w zw. z popełnieniem przestępstwa z art. 86 § 2 KKWP. W aktach m.in. postanowienie o pociągnięciu w/w do odpowiedzialności karnej z 14.02.1946, akt oskarżenia zatwierdzony postanowieniem WPR Bydgoszcz z 30.04.1946 oraz odpis wyroku WSR Bydgoszcz z 28.06.1946. IPN By 141/5-6
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko członkom nielegalnej organizacji "Tajny Związek Krwawej Ręki". H. Górecki ps. "Grom" figuruje w aktach jako założyciel i komendant "TZKR" zatrzymany przez PUBP Rypin 20.12.1945. Poddany rewizji osobistej, kilkakrotnie przesłuchiwany, umieszczony w areszcie tymczasowym w Rypinie, następnie 14.02.1946 pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Akt oskarżenia sporządzony przez WUBP Bydgoszcz, 30.04.1946 zatwierdzony przez WPR Bydgoszcz. Sprawę przekazano do WSR Bydgoszcz, który 28.06.1946 na sesji wyjazdowej w Grudziądzu skazał w/w z art. 4 i 32 § 2 Dekr. o Ochronie Państwa na łączną karę 9 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich na 5 lat. Przebywał w więzieniu w Brodnicy, Grudziądzu, we Wronkach. 11.03.1947 WSR w Bydgoszczy złagodził karę na zasadzie amnestii do 4 lat więzienia. 07.11.1953 decyzją tego samego sądu zwolniony warunkowo z reszty odbywania kary z powodów zdrowotnych. 12.11.1953 opuścił ZK we Wronkach. IPN By 66/128, IPN By 66/129
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna/Sprawa Obserwacji Operacyjnej H. Górecki jako założyciel i były działacz organizacji pn. "Tajny Związek Krwawej Ręki" kontrolowany w ramach sprawy ewidencji-operacyjnej krypt. "Bystry" założonej 04.10.1955 pod nr 390/55 przez PDdsBP Rypin, 23.02.1956 przekazanej do PDdsBP Golub-Dobrzyń i przerejestrowanej do nr 851/56. Sprawę zaniechano 27.04.1959 ze względu na to, że w/w "od dłuższego czasu nie przejawia żadnej działalności politycznej". 06.02.1962 w związku z "wrogimi wypowiedziami" Henryka Góreckiego i jego negatywnym stosunkiem do ustroju państwa KPMO Golub-Dobrzyń wznowił rozpracowanie w/w w ramach sprawy obserwacji operacyjnej (do nr 436/62) krypt. "Bystry", 26.09.1962 przerejestrowanej do nr 731/62. Sprawę zakończono 08.12.1966 z uwagi na to, że "figurant w ostatnim czasie zaniechał prowadzenia wrogiej działalności". Jednak w określonych sytuacjach miał być kontrolowany operacyjnie. IPN By 044/306 (1838/II)
Charakterystyka Charakterystyka organizacji "Tajny Związek Krwawej Ręki" działającej w powiecie rypińskim i częściowo lipnowskim od maja 1942 do 20.12.1945, której członkiem i dowódcą był Henryk Górecki ps. "Grom". 28.06.1946 za przynależność do organizacji został skazany przez WSR w Bydgoszczy na 9 lat więzienia. W materiałach zachował się kwestionariusz osobowy w/w z 05.01.1973. Kopię charakterystyki przekazano do Wydz. "C" KWMO Włocławek. IPN By 09/13, IPN By 011/6, IPN BU 0176/23 (13/0)
Akta administracyjne Sprawozdania Szefa PUBP Rypin za 1945. W aktach H. Górecki figuruje jako komendant organizacji działającej na terenie gminy Zbójno pn. "Tajny Związek Krwawej Ręki" posługujący się pseudonimem "Grom". IPN By 056/1
.