Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina
Nazwisko: Darlewska
Nazwisko rodowe: Lewandowska
Miejsce urodzenia: Gostynin
Data urodzenia: 10-09-1921
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze przeciwko byłym członkom organizacji WiN. Janina Darlewska (Lewandowska) rozpracowywana w celu ustalenia miejsca pobytu jej męża, zastępcy Szefa Wywiadu WiN. W związku z powyższym poddana obserwacji, wywiadowi (przez PUBP Toruń), perlustracji i rozpracowywaniu przez agenturę m.in. w ramach formalnego opracowania krypt. "Dziedzic" prowadzonego od 29.01.1948 przez Sekcję II Wydz. III WUBP Warszawa przy współudziale PUBP Gostynin. IPN By 070/3610 t. 4 (3699/III)
Sprawa Agenturalna Grupowa Sprawa krypt. "Wiktor" założona na osoby podejrzane o to, że jako pracownicy Państwowej Roszarni Lnu i Konopii w Toruniu, podejrzani o sabotaż tejże placówki, "mogą działać na szkodę Polski Ludowej". Rozpracowanie zakończono w związku z aresztowaniem figurantów. Akta przekazano do archiwum Wydz. II WUBP w Bydgoszczy. Janina Darlewska, jako żona figuranta powyższej sprawy, przechodzi w materiałach: zachowały się dwa odpisy doniesień źródła ps. "Lis" z 24.01.1950 oraz jedno informatora ps. "Kurier" z 16.01.1951, w których figuruje w/w. IPN By 084/2915 (15857/IID)
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie osób z terenu woj. bydgoskiego podejrzanych o działalność w organizacji "WiN" i jej "Brygadach Wywiadowczych" do sierpnia 1946 na terenie kraju. Śledztwo w tej sprawie prowadził w okresie 12.10.1951-01.03.1952 Wydz. Śledczy WUBP Bydgoszcz i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy (Pr.II 132/51). Sprawę przekazano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (Sr. 68/52), który 13.05.1952 wydał wyrok skazujący na b. członków "WiN". Janina Darlewska przechodzi w aktach jako żona figuranta sprawy m.in. w protokole rewizji domowej przeprowadzonej 10.10.1951 przez PUBP w Toruniu. IPN By 190/3511-3513
.