Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Barbara
Nazwisko: Kutryn
Miejsce urodzenia: Zafiampol
Data urodzenia: 01-01-1952
Imię ojca: Albin
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie aktywnych działaczy MKZ "Solidarność" działających na terenie ZPDz "Mewa" w Biłgoraju. W stosunku do części osób wszczęto śledztwo w sprawie produkcji i kolportażu ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". M. Kutryn "aktywny działacz MKR »S« Biłgoraj była sprawcą i autorem rozpowszechnianych na terenie Biłgoraja wrogich haseł i biuletynów w stanie wojennym". Sprawę zakończono skierowaniem do sądu. Włączono akta śledcze o sygn. III/72. IPN Lu-027/41 (II/781)
Akta śledcze Akta w sprawie rozpowszechniania ulotek i plakatów na terenie ZPDz "Mewa" w Biłgoraju. IPN Lu-027/41 (III/72)
Akta prokuratorskie Oskarżona o rozpowszechnianie ulotek i plakatów wzywających do strajku generalnego na terenie Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "MEWA II" w Biłgoraju. Aresztowana dn. 28.12.1981. IPN Lu-94/154 (PG.Śl.II 4/81)
Akta sądowe Akta w sprawie rozpowszechniania ulotek i plakatów na terenie Biłgoraja. Dn. 26.02.1982 skazana na 1,5 roku więzenia. IPN BU-1357/34 (SO 19/82)
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanej w Areszcie Śledczym w Lublinie nakazem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie. IPN Lu-23/182
Akta penitencjarne Akta osobowe internowanej w Zakładzie Karnym w Fordonie. IPN By 94/1390
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowana po zwolnieniu z Zakładu Karnego ze względu na aktywną działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". Wielokrotnie przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze. IPN Lu-077/592 (II/2062), IPN Lu-0224/663 (F-2062/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. NSZZ "Solidarność" w ZPDz "Mewa" w Biłgoraju. Maria Kutryn zarejestrowana do sprawy dn. 13.12.1988 jako v-ce przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, "zajmowała się kolportowaniem nielegalnych ulotek o treści »S«". IPN Lu-077/695 (2204/II)
.