Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Łupina
Miejsce urodzenia: Obrocz
Data urodzenia: 02-05-1929
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Według Inwentarza „E" od nr 35991do nr 41642 rejestrowany pod nr 38895 jako figurant. Brak informacji na temat charakteru sprawy. Akta wybrakowano 31.12.1988; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Meldunek operacyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] "Dot. podejrzenia o nielegalną propagandę polityczną." Akta o sygn. II/11613 zostały wybrakowane; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. IPN Lu-020/638 (II/10190); materiały w znacznej mierze wybrakowane, w tym dot. Z.Łupiny
Akta internowanego Akta osobowe internowanego w ZK w Załężu. IPN Rz 52/541
Materiały ewidencyjne "Ewidencja zatrzymań". Z. Łupina został zatrzymany 29.04.1985 w Lublinie. IPN Lu-0192/32
Materiały ewidencyjne "Nie otrzymał zgody na udział w składzie Tymczasowej Rady NSZZ >Solidarność< Regionu Środkowo-Wschodniego". Materiałów brak; wpis na podstawie zapisów kartotecznych
Materiały ewidencyjne "4.02.1987 skazany na 50 tys. zł grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń za udział w nielegalnym zebraniu politycznym". Materiałów brak; wpis na podst. zapisów kartotecznych
Akta administracyjne Rozpoznanie operacyjne prowadzone w ramach operacji "Zorza II" w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Lublinie 9.06.1987. Z. Łupina występuje w materiałach jako aktywny działacz "Solidarności Nauczycielskiej". IPN Lu-0180/13 (152/20)
Akta administracyjne Występuje w informacjach sytuacyjnych Wydz. "C" WUSW w Lublinie jako czołowy działacz NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego. IPN Lu-0276/211
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych". Z Z. Łupiną przeprowadzeno rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą ponieważ "podjął działania w celu zorganizowania nielegalnej manifestacji". IPN Lu-0276/196 k. 57 poz.1485
Materiały ewidencyjne "Zwołał bez zezwolenia nielegalne zgromadzenie w dniu 30.01.1989 r. Kolegium d/s Wykroczeń w Lublinie odstąpiło od wymierzenia kary". Materiałów brak; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.