Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Bolesław
Nazwisko: Pietrasik
Miejsce urodzenia: Drzewica
Data urodzenia: 10-04-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Za uchylenie się od obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej skazany na 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Na zasadzie ustawy o amnestii dn. 17.11.1969 r. sąd tę karę darował w całości. IPN Bu 934/3746 (SO. 694/69)
Akta prokuratorskie Oskarżony o niestawienie się w jednostce wojskowej w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej w zamiarze trwałego uchylania się od niej z pobudek religijnych. Zatrzymany dn. 3.06.1970. Dn. 21.07.1970 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uchylił środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. IPN Lu-91/985 (Pg.D. 127/70)
Akta sądowe Oskarżony o uchylanie się od odbycia zasadniczej służby wojskowej. Dn. 27.07.1970 uniewinniony. IPN Lu-97/93 (Sg 99/70)
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 29.12.1972 do sprawy dot. działalności Świadków Jehowy w okręgu lubelskim, prowadzonej od 17.12.1962. Akta o sygn. IV/289 wybrakowano 10.01.90; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. dzialalności w "nielegalnym związku Świadków Jehowy", w tym działalności wydawniczej. Dn. 8.07.1974 wyrokiem Sądu Powiatowego w Węgrowie skazany na 10 m-cy więzienia w zawieszeniu na 4 lata i 20 tys. zł grzywny. IPN Lu-023/152 (III/14626)
.