Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Blecharczyk
Miejsce urodzenia: Olszówka
Data urodzenia: 08-02-1940
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Blecharczyk był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Elektryk” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 01.09.1984 pod nr. rej. CZ 8293 i prowadzonej przez Grupę III RUSW Myszków. Sprawę wszczęto 01.08.1984 na podstawie informacji operacyjnej dot. Jana Blecharczyka, nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Myszkowie, głównego inicjatora „akcji rozwieszania krzyży w pomieszczeniach szkolnych”, który „zamierza utworzyć na terenie szkoły nieformalną organizację” podtrzymującą tradycje zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, a składającą się z uczniów klas starszych oraz nauczycieli. Celem sprawdzenia było „rozpoznanie planów i zamierzeń figuranta” oraz ustalenie jego kontaktów i powiązań. W związku z prowadzoną sprawą Jan Blecharczyk był inwigilowany przez 4 tajnych współpracowników (TW). W efekcie podjętych działań operacyjnych i administracyjno-prawnych, 15.01.1985 „doprowadzono do zwolnienia figuranta z pracy w resorcie oświaty” - ww. „utracił zdolność oddziaływania na uczniów i nauczycieli” i nie doszło do utworzenia związku. W dniu 10.02.1985 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą i uprzedzono o „skutkach prawnych podejmowanych działań”. SOS krypt. „Elektryk” zakończono 11.10.1987 ze względu na „zaprzestanie niezgodnej z prawem działalności figuranta”. W dniu 14.11.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 1845/II. IPN Ka 0135/132 t. 1 (1845/II).
.