Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Alexiewicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 30-10-1948
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu aktywnej działalności w Duszpasterstwie Akademickim przy Zakonie OO Dominikanów w Poznaniu. Sprawę zakończono z powodu podjęcia studiów w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Materiały złożono 15.03.1974 w archiwum Wydz. "C" KWMO Poznań. Materiały zniszczono 8.07.1982. Materiały o sygn. 8835/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza [TEOK] Zarejestrowano 15.02.1975 pod nr 41532 przez Wydz. IV KWMO Kraków. 24.12.1981 przerejestrowano pod tym samym numerem do Wydz. IV KWMO Poznań. Brak daty zdjęcia z ewidencji i przekazania do archiwum. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta administracyjne Meldunki operacyjne, notatki służbowe oraz informacje na temat ówczesnej sytuacji operacyjno-politycznej. T. Alexiewicza występuje m.in. w charakterze uczestnika strajków studenckich oraz osoby odprawiającej mszę w intencji osób więzionych za przekonania polityczne z inicjatywy Międzyuczelnianego Studenckiego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych, jako osoba zaangażowana w akcję udzielania pomocy rodzinom osób internowanych. IPN Po 06/215/6 (292/20); IPN Po 06/215/14/1 (292/10); IPN Po 06/297/2 (382/6)
Akta internowania Wykaz osób internowanych w Akcji "Jodła" pochodzący z segregatora nr 301/1: "Plany pracy i zabezp. operac. oraz oceny stanu bezpieczeństwa za lata 1976-1982". Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych, poz. 52. IPN Po 06/224/1 (301/1); IPN Po 06/224/9 (301/1); IPN Po 161/1, poz. 52.
Akta internowanego Internowany w okresie 14-20.12.1981 zgodnie z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO nr 115 w Poznaniu z 14.12.1981 w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. Zwolniony 20.12.1981 zgodnie z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO nr 1 w Poznaniu o uchyleniu internowania. IPN Po 88/69 (1/69)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. o. T. Alexiewicza, zakonnika, duszpasterza akademickiego DA OO. Dominikanów w Poznaniu, rozpracowywanego m.in. z powodu: powiązań z członkami "byłej Solidarności", NZS-u, KOR-u i KPN; zorganizowania po 13.12.1981 punktu informacyjnego na terenie Klasztoru OO. Dominikanów dla osób nie objętych internowaniem; działalności charytatywnej na rzecz osób internowanych i ich rodzin; udziału w zebraniach Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 1956; współorganizowania tzw. "kontrpochodu" w dniu 1.05.1985; pomocy w kolportowaniu nielegalnych wydawnictw (m.in. "Obserwatora Wielkopolskiego"); kontaktów z urzędnikami Konsulatu USA w Poznaniu i osobami duchownymi i świeckimi z krajów kapitalistycznych; odmowy podpisania oświadczenia zobowiązującego do zaniechania "wszelkiej działalności szkodliwej dla PRL". Po zakończeniu sprawy dalszą kontrolę prowadzono w ramach TEOK. IPN Po 00187/539 (12547/2 mkf); IPN Po 06/273/93 (351/65)
.