Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Bujała
Miejsce urodzenia: Ozorków
Data urodzenia: 01-02-1948
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę operacyjną założono z powodu podejrzenia Cz. Bujały o "wykorzystywanie przynależności do NSZZ "Solidarność" do prowadzenia negatywnej działalności politycznej i przejawianie agresywnych postaw wobec władz państwowych". Sprawę zakończono z powodu zaprzestania "wrogiej" działalności. Materiały zdjęto z ewidencji 29.05.1987 i złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Płocku. Materiały o sygn. 1373/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany na mocy Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku nr 26 z 12.12.1981 na wniosek Wydz. III KWMO w Płocku z powodu prowadzenia "wrogiej działalności" na terenie Technikum Łączności w Łęczycy. Zwolniony na mocy Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku nr 47 z dnia 02.03.1982. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych, poz. 770. IPN BU 02944/34 (52/III); IPN Po 161/1, poz. 770
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-02.03.1982 w Zakładzie Karnym we Włocławku. IPN By 88/124 (31/82/64)
.