Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Pawłowski
Miejsce urodzenia: Wola Uhruska
Data urodzenia: 28-05-1959
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w oparciu o doniesienie agenturalne, na fakt kolportażu w kieleckim środowisku akademickim literatury wydawanej przez działaczy KPN. Celem sprawdzenia było ustalenie osób zajmujących się kolportażem oraz źródeł pochodzenia rozprowadzanych materiałów. Tadeusz Pawłowski, aktywny działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w kieleckiej WSP i współzałożyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, został zarejestrowany do SOS „Aktyw” w dn. 24.06.1981 do nr 19676. W dn. 22.05.1984 w związku z rozpoczęciem służby wojskowej „zdjęto z ewidencji” WUSW w Kielcach (został objęty kontrolą przez Oddział WSW w Gdańsku). W ramach prowadzonego sprawdzenia przeprowadzono w dniach 1.12.1982 i 22.12.1982 rozmowy wyjaśniające, a w dniu 12.04.1983 dokonano przeszukania w miejscu zamieszkania. SOS zakończono w dn. 12.11.1985. IPN Ki 025/1238 (mf 12719/2)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach sprawy obiektowej „Alfa” (sprawa założona w celu operacyjnego zabezpieczenia środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach) z powodu działalności w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. IPN Ki 014/1888 t. 1-5 (2931/IV)
Akta internowania Internowany w dn. 13.12.1981 na wniosek Wydziału III KWMO w Kielcach, ponieważ istniało "uzasadnione podejrzenie, że (…) nie podporządkuje się obowiązującemu porządkowi prawnemu”, a w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju „prowadził będzie działalność destrukcyjną i wywrotową”. Zwolniony w dn. 22.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania - „nie zmienił poglądów (…) ale pobyt w OO pozwolił na zrozumienie istoty obowiązywania stanu wojennego”. IPN Ki 07/249 (2346/IV/252), IPN Ki 028/250 (mf 2346/IV/252)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem w okresie od dn. 13.12.1981 do dn. 22.07.1982 (w okresie 2-6.09.06.1982 internowany przebywał na przepustce). IPN Ki 45/351 (14/I/81)
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia [SOW] Sprawa założona w związku z potwierdzonymi „danymi operacyjnymi” o utrzymywaniu aktywnych kontaktów z działaczami nielegalnych organizacji i podejrzeniem prowadzenia nielegalnej działalności politycznej w wojsku. Akta sprawy zniszczono w dn. 01.12.1988(protokół nr 0381). Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały Ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ w okresie od dn. 10.02.1982 do dn. 08.02.1984, wydane na wniosek Wydziału III KWMO w Kielcach. W aktach SOS "Aktyw" znajduje się postanowienie o przedłużeniu zastrzeżenia wyjazdów w okresie od dn. 6.09.1984 do dn. 6.09.1986 wydane na wniosek Wydz. III KWMO w Kielcach. W uzasadnieniu podano, że „pobyt za granicą może wykorzystać do działalności skierowanej przeciwko PRL”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych oraz mat. o sygn.IPN Ki 025/1238 (mf 12719/2)
.