Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Prątnicki
Miejsce urodzenia: INOWROCŁAW
Data urodzenia: 03-07-1950
Imię ojca: Leon
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Meldunki operacyjne Wydz. III KWMO w Szczecinie. Grzegorz Prątnicki występuje w meldunku z dn. 23.03.1978, jako zatrzymany w punkcie konsultacyjnym ROPCiO w trakcie nielegalnego zebrania. IPN Sz 0012/17 t. 4 (140/IV)
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie dot. druku materiałów o treści antysocjalistycznej. IPN Sz 0011/967 (12325/II)
Sprawa operacyjnego sprawdzenia/ sprawa operacyjnego rozpracowania [SOS/SOR] Zarejestrowany przez Wydz. III-A do sprawy o krypt. "Elektryk". Podejrzewany o "aktywną działalność antysocjalistyczną oraz działalność skierowana p-ko PZPR". Sprawę przerejestrowano w SOR w dniu 18.01.1979. Zakończono 3.02.1982 przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej. Mat. o sygn. 13909/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła „rozpowszechniania druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL”. G. Prątnicki jest wymieniony w aktach jako działacz ROPCiO, u którego 19.04.1979 dokonano przeszukania i znaleziono nielegalne wydawnictwa. IPN Sz 0013/324 t. 1-2 (14628/III)
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie dot. nielegalnej działalności antysocjalistycznej. IPN Sz 0011/761 (10799/II)
.