Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Marańda
Miejsce urodzenia: Ostrosko
Data urodzenia: 22-09-1936
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa "Wifama" została założona celem kontroli Zakł. Odlewniczego Kombinatu Maszyn Włókienniczych. A. Marańda w dn. 10.11.1982 w obecności wojskowej grupy operacyjnej odmówił podjęcia pracy w proteście przeciw zatrzymaniu, ukaraniu aresztem i grzywną. Został za to zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym. Mater. brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt adm. sygn. IPN Ld pf 88/2 t. 1 (2890/XA).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany z powodu napisania listu do ZUS, w którym krytykował gospodarkę i stosunki panujące w PRL, a także z powodu udziału w proteście płacowym w Łódzkim Przedsięb. Transportowym Budownictwa. "Wrogo ustosunkowany do panującej rzeczywistości". Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę dn. 15.01.1976 złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO Łódź pod nr. 4827/II. Mater. zniszcz. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych i akt adm. sygn. IPN Ld pf 10/974 t. 1 (1445/X)
Materiały wstępne [MW] Podejrzany o zamiar ucieczki za granicę. Brak bliższych informacji. Materiały zarchiwizowano pod nr TZ-71 w archiwum Wydz. II Bałtyckiej Bryg. WOP. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. strajku w sierpniu 1980 w Przeds. Budownictwa Inżynierii Miejskiej "Inżynieria-Łódź". A. Marańda był jednym z aktywnie działających uczestników strajku. Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum Wydz."C" KWMO Łódź pod nr. 5722/II. Mater. brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt adm. sygn. IPN Ld pf 88/1 t. 1 (2889/XA)
Akta penitencjarne Zatrzymany 31.08.1982 przed budynkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" za "demonstracyjne okazywanie lekceważenia wobec naczelnych organów PRL". W dniu 02.09.1982 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Łódź-Śródmieście grzywną z zamianą na 50 dni aresztu. Od 03.09.1982 osadzony w Zakładzie Karnym nr 2, zwolniony po wpłaceniu grzywny. IPN Ld 21/29
Akta paszportowe Bezterminowe zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-897/82 z dn. 20.10.1982. Anulowane 08.11.1988. IPN Ld 533/90594 (EALD 90594)
.