Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Sławomir
Nazwisko: Michaluk
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 25-05-1959
Imię ojca: Jarosław
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na grupę działaczy NZS na Uniwersytecie Łódzkim, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego włączyli się w działalność opozycyjną. Wyrejestrowany ze sprawy dnia 15.08.1985. Materiały o sygn. 6890/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w okresie 11.05.1982-10.12.1982 na wniosek Wydz. III KWMO Łódź za kontynuowanie działalności w NZS UŁ po wprowadzeniu stanu wojennego. Autor i kolporter wydawnictw niezależnych. Występuje na wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 7 (1360/III t. 8), IPN Po 161/1 poz. 5314
Akta internowanego Internowany decyzją nr 256 KWMO Łódź z dn. 11.05.82 w okresie 11.05.1982-10.12.1982. „Usiłował naruszyć porządek publiczny w trakcie obowiązywania stanu wojennego”. Internowany kolejno: 12.05.-02.08.1982 w OO Łowicz, 02.08.-10.12.1982 w OO Kwidzyn. Występuje w wykazach osób internowanych w OO Kwidzyn. IPN Gd 162/302 (302/12/82), IPN Gd 162/379 t. 1, 3-4
Akta śledcze W materiałach operacyjno-śledczych „Jodła” za lata 1982-88 znajduje się wniosek o przeprowadzenie zatrzymania prewencyjnego oraz protokół z przeszukania mieszkania J. Michaluka. IPN Ld pf 15/397 t. 2 (1474/III-N)