Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Nejmantowicz
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 20-05-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 01.12.1980 przez Wydz. III-A jako OZ. 16.04.1982 sprawę przerejestrowano na KE pod tym samym numerem. Kontrolowany m.in. z powodu pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" w Widzewskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego [WZPB] im. 1-go Maja w Łodzi, ostrej krytyki władz państwowych oraz udziału w "demonstracji ulicznej" przed Grobem Nieznanego Żołnierza 03.05.1982. Sprawę zakończono z powodu wyjazdu emigracyjnego w dniu 24.11.1982 do Francji. IPN Ld 047/421 (05998/2 mkf)
Akta administracyjne Występuje w meldunkach operacyjnych m.in. z powodu działalności w Komitecie Założycielskim NSZZ "Solidarność" w WZPB im. 1-go Maja w Łodzi. IPN Ld pf 88/1 t. 1 (2890/XA); IPN Ld pf 88/2 t. 5 (2890/XA); IPN Ld pf 88/3 t. 1 (2890/XA)
Akta internowania Internowany zgodnie z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO nr 76 z dnia 13.12.1981. Zwolniony zgodnie z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO nr 70 z dnia 06.04.1982 po uprzednim zadeklarowaniu wyjazdu na stałe na Zachód. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych, poz. 5686. IPN Ld pf 86/21 t. 8 (1360/III t. IX); IPN Po 161/1, poz. 5686
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-6.04.1982. Od 13.12.1981 przebywał w Zakładzie Karnym w Łęczycy, od 7.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/93 (4/82)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące J. Nejmantowicza. IPN Ld 0040/613 t. 2 (44164/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące J. Nejmantowicza. IPN Ld 0040/2283 (46762/I)
Akta paszportowe W dniu 19.10.1982 otrzymał paszport ze zgodą na wyjazd stały do Francji. Na wniosku paszportowym znajduje się zapis "Emigracja stosownie do oświadczenia premiera Rządu PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego z dnia 25.01.1982 r. w Sejmie dotyczącego osób i rodzin internowanych". Wyemigrował w dniu 24.11.1982. IPN Ld 533/146494 (EALD 146494)
.