Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Kazimierz
Nazwisko: Wielgosz
Miejsce urodzenia: Pawłówek
Data urodzenia: 10-09-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 03.02.1984 do sprawy dot. kolportażu wydawnictw niezależnych. Materiały złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW Kalisz 06.12.1984 pod numerem 1334/II. Materiały o sygn. 1334/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Wcześniej rejestrowany do SOR "Komunikat". Dnia 06.08.1984 zmieniono kategorię rejestracji na KE "Spokojny" pod tym samym numerem rejestracyjnym. Inwigilowany w związku z przechowywaniem i rozprowadzaniem ulotek i wydawnictw bezdebitowych. Materiały złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW Kalisz 14.03.1987 pod numerem 1684/II. Materiały o sygn. 1684/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa 14.02.1984 aresztowany i oskarżony w sprawie dotyczącej przechowywania i rozpowszechniania na terenie Fabryki Wyrobów Runowych "Runotex" w Kaliszu "nielegalnych" wydawnictw (m.in. "Społeczeństwu Kalisza do przemyślenia"). Śledztwo wszczętno postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Kaliszu z/s w Ostrowie Wielkopolskim i zlecono do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW Kalisz. 29.03.1984 skierowano akt oskarżenia do sądu. Sąd Rejonowy umorzył sprawę 21.07.1984 na mocy amnestii. IPN Ld 0043/819 (169/III)
.