Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Przemysław
Nazwisko: Wilczyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-04-1965
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Zatrzymany podczas obchodów święta 3 maja 1982 w Warszawie. Ukarany na mocy art.50 ust.1 dekretu o stanie wojennym z dn.13.12.1981 za "udział w zajściach ulicznych". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn.17.07.1986 zarejestrowany do SOR "Bibliotekarz" pod nr. 34929. Sprawa dot. prowadzenia podziemnej działalności w strukturze NSZZ "Solidarność", kolportażu ulotek i wydawnictw. Materiały o sygn. arch. 11510/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Sporządzał i rozpowszechniał "Gazetę-Pismo Solidarność" oraz inne druki i pisma "nielegalne". Dokonano rewizji mieszkania, znaleziono powielacz, materiały drukarskie, pisma, ulotki i taśmy magnetofonowe. Aresztowany tymczasowo w listopadzie 1986. Ukarany 19.11.1986 przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie m. Lublina. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.