Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Artur Wojciech
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 23-07-1967
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy o wykroczenie Jako student Politechniki Wrocławskiej brał w dniu 10.01.1987 udział w nielegalnym zgromadzeniu "we Wrocławiu w Rynku". Sprawę przekazano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto, które wyznaczyło karę grzywny (40 tys. zł) oraz poinformowało o fakcie władze uczelni. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Osoba Zabezpieczona [OZ] Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Dot. udziału w dniu 30.08.1987 w nielegalnym zgromadzeniu i przemarszu ulicami Lubina z rozpiętymi transparentami o treści "Solidarność Wrocławska" i "Pamiętamy". Skazany na karę grzywny, której spłatę umorzono 15.07.1989 w związku z abolicją. Akta IPN Wr 55/41 (1052/87) oraz na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta sprawy o wykroczenie W dniu 29.02.1988 brał udział w nielegalnej manifestacji we Wrocławiu. Sprawę przekazano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto, które wyznaczyło karę grzywny 25 tys. zł. Materiałów brak. Wpis na postawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe W aktach zachowały się: 1) Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ z dnia 05.08.1987 na okres do 08.05.1989, wniesione przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu. W uzasadnieniu podano, iż A. Olszewski jest "zaangażowany w działalność nielegalnej organizacji Ruch ››Wolność i Pokój‹‹. Wyjazd może potraktować jako możliwość nawiązania kontaktów z podobnymi organizacjami działającymi na Zachodzie". 2) Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie od.12.03.1988 do 12.03.1989 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław w związku ze sprawą RSW 6/87, a następnie przedłużone do do 12.03.1990. Zastrzeżenie zgodnie z pismem z dnia 30.06.1989 anulowano. EAWr 237060
.