Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Zabłocki
Miejsce urodzenia: NEUHAUS-SCHERSNITZ
Data urodzenia: 17-09-1944
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Stanisław Zabłocki został zarejestrowany 8.08.1978 pod nr 17052 przez Wydz. II do SO o krypt. „Kolorado” (nr 2308). Przejęty 31.08.1981 przez Wydz. III-A. Zmieniono wówczas rejestrację na SOS o krypt. „Inżynier”. 19.05.1982 SOS został przekwalifikowany na SOR. Sprawę wyrejestrowano 19.12.1983 i złożono do archiwum pod sygn. 15169/II z adnotacją w dzienniku - „zorganizowanie wiecu protestacyjnego”. Mat. o sygn. 15168/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne sledztwa Sprawa dotyczyła organizacji oraz udziału w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dniu 14.12.1981. IPN Sz 0013/224 (14319/III)
Akta prokuratorskie Sprawa dotyczyła organizacji oraz udziału w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dniu 14.12.1981. IPN Sz 20/5 t. 2
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła organizacji oraz udziału w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dniu 14.12.1981. Śledztwo wszczęto w stosunku do osób, które nie zostały zatrzymane w czasie rozwiązywania strajku. W dniu 27.02.1982 śledztwo zawieszono z powodu nieustalenia miejsca pobytu S. Zabłockiego. IPN Sz 0013/227 (14322/III)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła organizacji oraz udziału w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie w dniu 14.12.1981. Śledztwo podjęto z zawieszonego RSD 64/82. Postępowanie zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szczecinie w dniu 9.02.1983. Sąd w dn. 25.07.1983 postanowieniem IV K-935/83 umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Sz 0013/283 (14520/III)
Dokument ewidencyjny Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ od 29.03.1982 do odwołania, wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Szczecinie. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.