Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Ryszarda
Nazwisko: Chłopek
Nazwisko rodowe: Czupryn
Miejsce urodzenia: Krępiec
Data urodzenia: 09-02-1939
Imię ojca: Adam
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Barbara Chłopek figuruje w kartotekach i aktach SB z KW MO w Lublinie z grudnia 1981 i z roku 1982, w tym w aktach zatytułowanych "Internowani" (IPN Lu 020/638 t. 8), tj. w wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego (w większości członków NSZZ >Solidarność< Regionu Środkowo-Wschodniego). W tym wykazie zapisano, że Barbara Chłopek, w roku 1981 zatrudniona "w ZDZ Lublin" (w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego), była internowana w okresie od 21 grudnia 1981 do 1 lutego 1982. Natomiast w kartotece ogólnoinformacyjnej KW MO w Lublinie zapisano, że materiały śledcze "nr II 10190 dot. drugostronnie wymienionej [tj. Barbary Chłopek] zostały wybrakowane przez tutejszy Wydz. Śledczy". IPN Lu 020/638 t. 8 (10190/II) i zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Barbara Chłopek figuruje w aktach penitencjarnych Aresztu Śledczego w Suwałkach z roku 1982 - aktach osoby internowanej. Zawierają one zapisy stwierdzające między innymi, że Barbara Chłopek była internowana najpierw w areszcie w Olszynce Grochowskiej (od 22 grudnia 1981) i następnie w ośrodku koło Gołdapi w okresie do 2 lutego 1982. IPN Bi 47/2.
.