Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Antoni
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Świedziebnia
Data urodzenia: 01-12-1941
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 10.08.1987 rejestrowany pod nr 15782 do SOS krypt. "Grupa" założonej 04.08.1987 pod nr 15770 na "Toruński Niezależny Ruch Artystyczny >Obecność<" działający na terenie Torunia, celem potwierdzenia funkcjonowania grupy niezależnych twórców i neutralizacji ich działalności. Andrzej Wojciechowski był podejrzany o przynależność do ruchu "Obecność". W toku prowadzenia sprawy "nie potwierdzono istnienia zorganizowanej grupy pn. >Obecność<, a jedynie działalność niektórych twórców w sposób dorywczy, luźny, niezorganizowany na rzecz Niezależnego Ruchu Artystycznego". Wobec powyższego SOS krypt. "Grupa" zakończono a materiały złożono w archiwum pod nr 2134/II (zniszczone przez Wydz. OKPP WUSW Toruń 26.01.1990 "we własnym zakresie") oraz zmikrofilmowano do nr 2134/2. IPN By 0104/252 (2134/2) mkf.
.