Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Grzymisławska
Nazwisko rodowe: Hubert
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 13-07-1937
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie dot."rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw szkalujących ustrój PRL". IPN Po 08/1832 (12095/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. prowadzenia "nielegalnej działalności politycznej". Sprawa prowadzona była w okresie 24.10.1984 – 03.05.1989. Mat. arch. o sygn. 12719/II wraz z mkf. zniszczono 28.12.1989 r. zgodnie z protok. brakow. nr 69.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. prowadzenia "wrogiej działalności politycznej". Sprawa został zarejestrowana 15.05.1987 r. Mat. arch. o sygn. 12768/II wraz z mkf. zniszczono 28.12.1989 r. zgodnie z protok. brakow. nr 69.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. działalności w Konfederacji Polski Niepodległej (KPN): kolportaż ulotek, udział w manifestacjach. IPN Po 08/2284 (12967/II)
Akta administracyjne Organizatorka, a następnie przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w PZU Poznań. Utrzymywała kontakty z członkami Solidarności Walczącej. Angażowała się w kolportaż ulotek. Użyczała mieszkania do przechowywania ulotek i jako lokalu kontaktowego. Włączyła się w działalność KPN PPS oraz „Liberalno-Demokratycznej Partii »Niepodległość«”. Współorganizatorka mszy św. w kościele oo. jezuitów w Poznaniu, po których odbywały się nielegalne manifestacje i pochody. IPN Po 06/293/1 (378/1)
Akta śledztwa Dot. postępowania prowadzonego przeciw osobie kolportującej ulotki w trakcie nielegalnego wiecu zorganizowanego 09.06.1989 r. Maria Grzymisławska występuje w sprawie w charakterze przesłuchiwanego świadka, członka Konfederacji Polski Niepodległej, biorącego udział w ww. wiecu. IPN Po 04/3696 (15257 III)
.