Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Wincenty
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Jastrzębie Zdrój
Data urodzenia: 22-01-1940
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] A. Olszewski został zarejestrowany do SOR krypt. "Klamra" dn. 19.01.1982 do nr. 43757. Sprawę założono na grupę osób kierujących strajkiem okupacyjnym na Politechnice Wrocławskiej dniach 13-15. 12.1981. Materiałów o sygn. II-102168 brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Kalka decyzji z 06.01.1982 o internowaniu z powodu "prowadzenia działalności, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych". W dn. 06.02.1982 wobec A. Olszewskiego Prokuratura Rejonowa Wrocław-Śródmieście zastosowała areszt do sprawy 2 Ds. 4/82, w związku z czym "z mocy przepisu internowanie uchylono". IPN Wr 040/651 (IV -3751/514)
Akta prokuratorskie Akta dot. działalności związkowej w NSZZ "Solidarność", oraz zorganizowania i kierowania strajkiem na terenie Politechniki Wrocławskiej w dniach 13-15.12.1981. IPN Wr 33/553 (2 Ds.4/82)
Akta kontrolne śledztwa 21.01.1982 Wydz. Śledczy KWMO Wrocław przejął do dalszego prowadzenia zlecone przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście śledztwo w trybie doraźnym dot. "zorganizowania i kierowania strajkiem w dniach 13-15 grudnia 1981 na terenie Politechniki Wrocławskiej". 22.02.1982 przedstawiono akt oskarżenia w sprawie 2 Ds.4/82. 27.03.1982 A. Olszewski został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (III K-41/82 "dor.") na 1,5 roku pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 2 lata. Ostatecznie wyrokiem (rewizja) Sądu Wojewódzkiego w Opolu (II K-13/83) z dn. 28.04.1983 w/w został uniewinniony. Sąd Najwyższy w dn. 10.08.1983 (V KR 37/83) wyrok uniewinniający podtrzymał. IPN Wr 039/11271 (III-24477)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego W/w postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dn. 06.02.1982 został tymczasowo aresztowany za kontynuowanie działalności związkowej (NSZZ "Solidarność" Politechniki Wrocławskiej), organizowanie i kierowanie strajkiem. IPN Wr 28/213 (3/82)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad sprawą 2 Ds. 4/82. IPN Wr 33/190 (III Dsn. 4/82/Wr.VI)
Akta sądowe Akta zawierają m.in. rewizję Prokuratora Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście oraz obrońcy A. Olszewskiego od wyroku Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dn. 27.03.1982. Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z dn. 10.09.1982 uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu do rozpoznania w innym składzie. IPN BU 754/164 (V KR 108/82)
Akta prokuratorskie Akta zawierają notatki z rozmów ostrzegawczych przeprowadzonych przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście oraz Naczelnika Wydziału III WUSW Wrocław m.in. z w/w "w związku z przystąpieniem do działalności w Komitecie Obrony Praw Człowieka". IPN Wr 33/170 (Ko 686/84/IV/Pf)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO we Wrocławiu do wszystkich państw w okresie 13.02.1982-13.02.1984 z powodu "przedstawienia w/w zarzutu z art.46 ust.1 i 2 dekr. wojennego dot. organizowania strajku na Politechnice Wrocławskiej". Zastrzeżenie zostało przedłużone do 13.02.1986 w związku ze skazaniem w/w na 1,5 roku pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 2 lata, za organizowanie strajku na Politechnice Wrocławskiej. Jednocześnie na wniosek Wydz. III-1 WUSW Wrocław wydano postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ w okresie 20.02.1984-20.02.1987, ponieważ w/w "był aktywnym członkiem NSZZ >Solidarność<, jednym z sygnatariuszy >Apelu do Społeczeństw Polski i Świata< - w sprawie uwolnienia 11 byłych przywódców NSZZ >Solidarność< i KOR". W uzasadnieniu podano również, iż "pobyt za granicą może wykorzystać do nawiązania kontaktów z ośrodkami dywersji politycznej w KK". EAWr 018146
.