Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Pawlicki
Miejsce urodzenia: Krzywcze Dolne
Data urodzenia: 22-12-1927
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Podejrzany o to, że w okresie od początku 1953 do listopada 1953 na terenie Grabina (pow. Niemodlin) "rozpowszechniał fałszywe wiadomości o sytuacji politycznej i gospodarczej PRL, o rzekomym zwalczaniu religii, o sytuacji politycznej i gospodarczej NRD, oraz o rzekomym fałszowaniu wiadomości prasowych i radiowych w Polsce Ludowej, czym mógł wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego". Postanowienie o wszczęciu śledztwa zachowało się w aktach o sygn. IPN Wr 121/164. IPN Wr 012/1510 (III/1491/54)
Akta sądowe Wyrokiem z dn. 8.03.1954 został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za to, że w okresie od marca do listopada 1953 na terenie Grabina (pow. Niemodlin) "rozpowszechniał fałszywe wiadomości o sytuacji politycznej i gospodarczej w PRL i NRD o rzekomym zwalczaniu religii w Polsce Ludowej oraz fałszowaniu wiadomości prasowych i radiowych w PRL czym mógł wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego". Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie z dn. 14.05.1954 zawiesił warunkowo wykonanie kary. IPN Wr 121/164 (IV K 12/54)
.