Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Stanisław
Nazwisko: Oleszko
Miejsce urodzenia: Hłudno
Data urodzenia: 30-05-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany 29.04.1982 w ramach akcji "Jodła", ponieważ "w okresie od 13.12.1981 do 04.1982 podejmował czynności organizacyjne zmierzające do podjęcia działalności przeciwko interesom PRL". IPN Wr 30/495 (89/82)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. zabezpieczenia operacyjnego budowy Elektrowni "Opole" w Brzeziu. W zachowanych materiałach K. Oleszko nie występuje. IPN Wr 067/119 (288/4, mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] K. Oleszko występuje w sprawie jako osoba kontaktująca się z członkami "Solidarności", u której dokonano przeszukania mieszkania. IPN wr 065/809 (11736/2, mkf), t. 1, 2, 7
Osoba Zabezpieczona [OZ] / Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] K. Oleszko został zarejestrowany jako OZ (brak powodu zabezpieczenia). Od 07.07.1983 rozpracowywany jako "b. działacz >Solidarności<" w ramach KE krypt. "Internista" założonego na fakt "wrogiej działalności w środowisku". W KE znajduje się informacja, iż K. Oleszko był dotychczas kontrolowany w ramach SO krypt. "Generator". Po zakończeniu prowadzenia KE planowano prowadzić dalszą kontrolę operacyjną w/w również w ramach SO krypt. "Generator". IPN Wr 065/1195 (12329/2, mkf)
.