Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Józef
Nazwisko: Bącal
Miejsce urodzenia: Sietesz
Data urodzenia: 17-10-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W dniu 5.12.1980 zarejestrowany do SO krypt. "Hortex", dotyczącej zabezpieczenia operacyjnego Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Hortex" w Leżajsku (w materiałach sprawy brak dokumentów dotyczących Franciszka Bącala). W dniu 22.06.1981 sprawę przerejestrowano do numeru 16833. IPN Rz 053/122 (297/IV). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Klon". Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ >S< postrzegany był przez organy bezpieczeństwa jako "aktywny działacz antysocjalistyczny". IPN-Rz-044/278 (17444/II)
Sprostowanie W dniu 14.05.2008 złożył oświadczenie zarchiwizowane pod sygn. IPN-Rz-243/12 odnoszące się do akt o sygn. IPN-Rz-044/278 w którym stwierdził, że nigdy nie wypowiedział słów przytoczonych w notatce służbowej funkcjonariusza SB z dnia 13.06.1985, godzących w dobre imię byłych działaczy "Solidarności".
.