Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcin
Nazwisko: Hejnar
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 06-04-1957
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Konspiratorzy" w związku z podejrzeniami o "prowadzenie wrogiej działalności". Mater. o sygn. 739/II zniszczono 10.01.1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa dotyczącego Marcina Hejnara podejrzanego o "kolportaż ulotek o treści antypaństwowej". IPN-Rz-071/74 (124/III)
Akta prokuratorskie Materiały postępowania prokuratorskiego wobec Marcina Hejnara oskarżonego o to, że w okresie od maja 1982 do 23.08.1982 w Krośnie kolportował nielegalne wydawnictwa i nie odstąpił od udziału w działalności NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-287/191
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 26.10.1982 skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności oraz na karę dwóch lat pozbawienia praw publicznych. IPN-BU-1357/580
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego, następnie skazanego wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 26.10.1982. Zwolniony warunkowo 28.03.1983. IPN-Lu-78/71
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Cichy", powodem rozpracowania była "wroga działalność polityczna". Mater. o sygn. 1394/II zniszczono 10.01.1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.