Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bandzo
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 21-10-1923
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze. Z treści akt śledztwa nr 467/50 prowadzonego przez WUBP w Lublinie w 1950 r. wynika, że Józef Bandzo "w okresie okupacji członek AK [Armii Krajowej]. Pozostawał w konspiracji do 1946 r. włącznie. W organizacji posługiwał się ps. >Jastrząb< oraz nazwiskami Koszalski Lucjan i Marynowski Józef. Był pod dow. ps. "Łupaszki" [Zygmunta Szendzielarza], pełnił funkcje d-cy [dowódcy] drużyny. Będąc w organizacji posiadał pistolet i automat M.P.-i. Broń tą pozostawił w oddziale. W dn. 28.II.1947 ujawnił się w PUBP Lublin [do nr. 00007]". IPN Lu 06/2 (3177/III).
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna o krypt. "Mściciele" nr rej. 2015 prowadzona przez Wydz. III KWMO w Lublinie w okresie 25.06.1959-28.12.1960, założona na grupę pracowników Lubelskiego Przedsiębiorstwa Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych, którzy w przeszłości działali w AK–WiN (w tym na Józefa Bandzo). Do akt dołączono m.in. materiały agenturalne gromadzone w okresie wcześniejszym, z których wynika, że w latach 1954–55 Józef Bandzo był opracowywany przez Wydział III WUds.BP w Lublinie jako kandydat na informatora. Brak dokumentów potwierdzających próbę pozyskania. IPN Lu 07/116 (244/II).
.