Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Piotr
Nazwisko: Rawicki
Nazwisko rodowe: Piórek
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 28-05-1957
Imię ojca: Julian
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjnego rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła dzialalności SKS na terenie kraju. D. Rawicki występuje jako rzecznik szczecińskiego SKS. IPN BU 0222/701 (54100/II)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne Wydz. III KWMO w Szczecinie. D. Rawicki występuje jako działacz antysocjalistyczny - współtwórca SKS w Szczecinie oraz kolporter nielegalnych czasopism. IPN Sz 0012/17 t. 4 (140/IV)
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] "Aktywny działacz środowiska antysocjalistycznego i inicjator próby powołania SKS-u w Szczecinie". D. Rawicki występuje jako główny figurant sprawy. Mat. o sygn. 12866/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła "udziału w nielegalnym zebraniu lub zgromadzeniu o charakterze antysocjalistycznym". D. Rawicki występuje w sprawie jako jeden z twórców SKS. IPN Sz 0011/970 (12330/II)
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła nielegalnego spotkania działaczy ROPCiO oraz utworzenia na terenie Szczecina SKS. D. Rawicki występuje jako współtwórca szczecińskiego SKS-u. Materiały sprawy włączono do SOS "Atol", Sz 15442. IPN Sz 0011/891 (12069/II)
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła druku nielegalnych wydawnictw. D. Rawicki występuje jako kontakt figuranta. IPN Sz 0011/967 (12325/II)
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła działalności SKS przy Politechnice Szczecińskiej oraz listu protestacyjnego do władz szczecińskich uczelni przeciwko prześladowaniu studentów sympatyków ROPCiO. Sprawa przesłana do Łodzi w ślad za głównym figurantem. IPN Ld 047/292 (05540/2 mf)
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła "udziału w nielegalnym zebraniu lub zgromadzeniu o charakterze antysocjalistycznym". D. Rawicki występuje w sprawie jako jeden z twórców SKS. IPN Sz 0011/963 (12324/II)
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczy dzialalności w KOR. D. Rawicki pojawia się jako osoba znajoma figurantowi. IPN Sz 0011/761 (10799/II)
Teczka TW W teczce znajduje się doniesienie dotyczące Dariusza Rawickiego. IPN Sz 0010/55 (42748/I)
Teczka TW W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Dariusza Rawickiego. IPN Sz 0010/51 (42443/I)
.