Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Urszula Maria
Nazwisko: Dziembowska-Przewłocka
Nazwisko rodowe: Dziembowska
Miejsce urodzenia: Rakojady
Data urodzenia: 22-05-1935
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji młodzieżowej działającej na terenie szkoły średniej w Międzyrzeczu Podlaskim pod nazwą "Związek Ewolucjonistów Wolności". Urszula Dziembowska, pseudonim "Mewa" była członkiem w/w organizacji, brała udział w zebraniach, "usiłowała przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego". Aresztowana 22.07.1952 nakazem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Zwolniona 15.12.1952 po tym, jak 12.12.1952 Sąd Rejonowy w Lublinie umorzył postępowanie na mocy amnestii ze względu na wiek oskarżonej. IPn Lu 011/595 (5141/III)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę Nr IV A 41/66. W 1969 nie otrzymała pozwolenia na wyjazd turystyczny na podstawie ustawy o paszportach z 17.06.1959 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt4: "przeciwko wydaniu paszportu przemawiają inne ważne względy państwowe". EAGD 411374 (EA 163708)
.