Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Stanisław
Nazwisko: Uptas
Miejsce urodzenia: Końskie
Data urodzenia: 03-10-1932
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 205/13 zarządzenie z dn. 28.05.2013 dot. Wiesława Uptasa. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE w związku z podejrzeniem o "publiczne lżenie w formie ustnej organów naczelnych PRL na terenie woj. koszalińskiego". Podstawą założenia sprawy były materiały agenturalne. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidecyjnych.
Materiały ewidencyjne W 1986 znalazł się w zainteresowaniu WSW 9 Dywizji Zmechanizowanej "p[rzed] rozpr[acowywaniem]" oraz Wydz. IX Dep. III MSW w związku z prowadzoną sprawą obiektową. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.