Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bohdan Józef
Nazwisko: Frączek
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 19-05-1939
Imię ojca: Leon
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bohdan Frączek figuruje w materiałach SOR krypt. "Ania". Sprawę założono w związku z informacją, że na terenie Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa w Katowicach 14.12.1981 Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” przekształcił się w Komitet Strajkowy i ogłoszono strajk okupacyjny zakładu. Celem rozpracowania było ustalenie inspiratorów i przywódców strajku. Z B. Frączkiem przeprowadzano rozmowy operacyjne, jego korespondencję objęto perlustracją Wydziału „W”, a w miejscu jego zamieszkania dokonywano przeszukań. SOR krypt. "Ania" zdjęto z ewidencji 22.11.1983. IPN Ka 043/1045 t.2 (40133/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Leszek" założono ze względu na ukrywanie się jednego z głównych organizatorów strajku okupacyjnego w COIG w Katowicach od 14 do 15.12.1981. B. Frączek figuruje w aktach sprawy w związku z podejrzeniem, że utrzymuje kontakty z poszukiwaną osobą. W ramach rozpracowania ww. został objęty kontrolą operacyjną. 15.11.1986 SOR krypt. "Leszek" został przekazany do Wydziału III WUSW w Katowicach i 16.12.1986 przerejestrowany do numeru 63256. Materiały sprawy krypt. "LeszeK" 21.08.1987 zostały włączone do SOR krypt. „Ośmiornica”. IPN Ka 079/11 t.1-7 (44008/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] KE krypt. „Kawalarz” 5.03.1984 został przerejestrowany na SOR, a 21.08.1987 sprawie nadano kryptonim „Ośmiornica”. W ramach rozpracowania zebrano szereg materiałów (m.in. SOR „Leszek”), dotyczących działalności podziemnych struktur „Solidarności Walczącej”. Celem prowadzonej sprawy było ustalenie form, metod i zakresu prowadzonej przez figurantów wrogiej działalności oraz uzyskanie jej dowodów . B. Frączek występuje w aktach m.in. w związku z omówieniem SOR krypt. „Leszek”. IPN Ka 079/11 t.1-7 (44008/II)
Akta paszportowe W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata w okresie od 1.08.1983 do 1.08.1985, wniesione na wniosek Wydziału V-2 WUSW w Katowicach. IPN Ka 143/EAKT 5903 (EAKT 5903)
.