Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Józef
Nazwisko: Siemianowski
Miejsce urodzenia: Ruda Śląska
Data urodzenia: 03-12-1950
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Z. Siemianowski, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym „PRODRYN” w Rudzie Śląskiej, został internowany na wniosek KMMO w Rudzie Śl. ze względu na wrogi stosunek do ustroju socjalistycznego i organizowanie strajków na terenie zakładu pracy. Zwolniony w dn. 14.08.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. Akta przekazano do archiwum w dn. 10.03.1983. IPN Ka 043/878 (39953/II)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który w okresie od dn. 28.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu, od dn. 19.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, a od 19.04.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie. IPN Rz 52/489 (19/82), IPN Ka 41/260 (64/81)
Akta administracyjne W aktach znajdują się dokumenty dotyczące internowanych, m.in. listy internowanych, odpowiedzi na wnioski o uchylenie internowania. Ww. dotyczy dokument z dn. 30.01.1982 (odpowiedź na odwołanie od decyzji o internowaniu). IPN Ka 063/155 t. 5 (234/C)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata do dn. 5.02.1984, zarejestrowane w dn. 6.04.1982 przez KMMO w Rudzie Śląskiej (anulowane w dn. 20.04.1984). Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zatrzymany w dn. 31.08.1984 "w ramach działań prewencyjnych pod Katedrą" w Katowicach. Z zatrzymanym "przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą". Wypis na podstawie zapisów kartotecznych