Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Andrzej
Nazwisko: Długokiński
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 04-05-1957
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 02.11.1983 został zarejestrowany pod numerem rej. Bk 30695 do SOR o kryptonimie "Smoluch" (nr rej. Bk 30400) z powodu kolportażu na terenie Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku biuletynu "Smoluch" sygnowanego przez KZ NSZZ "Solidarność przy FPiU. Rozpracowanie zakończono z powodu zaprzestania wrogiej działalności. IPN Bi 012/562 (3052/II).
Akta dochodzenia Dochodzenie dotyczące ustalenia autorów, kolporterów nielegalnego pisma "Smoluch", ilości wykonanych i powielonych egzemplarzy, miejsca produkcji biuletynu oraz struktury organizacyjnej NSZZ "Solidarność" w FPiU w Białymstoku. Zdzisław Długokiński był podejrzany o kolportaż (przesłuchiwany, rewizja w mieszkaniu). Dochodzenie zakończono z powodu niewykrycia sprawców. IPN Bi 07/107/1-2 (348/III).
.