Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Łada
Miejsce urodzenia: Jaśki
Data urodzenia: 14-08-1960
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS krypt. „Obiekt” została założona w celu ustalenia osób zaangażowanych w wydawanie pod szyldem „nielegalnego wydawnictwa” im. Konstytucji 3 Maja pisma „Prawda (wolnych Polaków)”, zlokalizowania i likwidacji „nielegalnej drukarni” oraz udokumentowania „antypaństwowej działalności”. Wobec Marka Łady zarejestrowanego do sprawy, jako organizatora wydawania pisma, podjęto działania operacyjne. W ich wyniku znaleziono dowody „wrogiej działalności”. SOS przekwalifikowano na SOR. M. Łada został zatrzymany i przekazany do dyspozycji Biura Śledczego SB MSW. Na mocy decyzji o internowaniu 10.05.1982 osadzono go w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. W trakcie prowadzenia sprawy Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie wszczęła śledztwo i wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu M. Łady, w związku z czym uchylono internowanie. Akta sprawy przekazano do Wydz. II Dep. III MSW, a ten 09.01.1984 złożył je w archiwum do nr 51874/II. 28.02.1985 materiały zmikrofilmowano (mkf. 9341/2). IPN BU 0204/1794 (51874/II), IPN BU 01222/1814 (mkf. 9341/2)
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa w sprawie Marka Łady i innych podejrzanych o „prowadzenie działalności antypaństwowej polegającej na drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych materiałów” w okresie stanu wojennego. Dn. 11.05.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie wszczęła śledztwo, które powierzyła do prowadzenia Wydz. II Biura Śledczego MSW. W dn. 13.05.1982 Markowi Ładzie postawiono zarzuty drukowania, zlecania drukowania i kolportowania nielegalnych materiałów oraz wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Akta sprawy złożono w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW do nr 7800/III. Dn. 25.06.1992 materiały zmikrofilmowano (mkf. 7800/3). IPN BU 0678/70 (7800/III), IPN BU 01255/820 (mkf. 7800/3)
Akta prokuratorskie Materiały z postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wydz. II Biura Śledczego MSW na zlecenie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie w sprawie Marka Łady i innych. Akta zawierają m.in.: pismo zastępcy naczelnika Wydz. II Biura Śledczego do Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Warszawie z 10.05.1982 informujące o wynikach przeszukania mieszkania wynajmowanego przez Marka Ładę; postanowienie o wszczęciu śledztwa z 11.05.1982; postanowienia z 13.05.1982 o przedstawieniu zarzutów i o tymczasowym aresztowaniu oraz postanowienie o zamknięciu śledztwa z 11.09.1982. IPN BU 960/457; IPN BU 960/556.
Akta sądowe Akta postępowania sądowego przeciwko Markowi Ładzie oskarżonemu o sporządzanie oraz zlecanie wydrukowania innym osobom pism zawierających „wiadomości fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny” a także o przechowywanie w celu rozpowszechniania tychże pism. Wyrokiem z 02.11.1982 Marek Łada uznany został winnym zarzuconych mu czynów i skazany na 1 rok i 3 miesiące więzienia licząc od dnia tymczasowego aresztowania. Ponadto obciążono go 1/3 kosztów postępowania i opłatą sądową w wysokości 3.000 złotych. Postanowieniem Sądu WOW z 03.08.1983 wobec Marka Łady zastosowano przepisy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Dn. 05.08.1983 został zwolniony z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności. Akta zawierają postanowienie Sądu WOW z 07.12.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć wyroku z 02.11.1983 oraz o zatarciu skazania. IPN BU 1357/525-529
Akta penitencjarne Akta osobowe aresztowanego-skazanego Marka Łady. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie z 13.05.1982 Marek Łada został tymczasowo aresztowany jako podejrzany o sporządzanie w celu rozpowszechniania „pism zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny”. Wyrokiem Sądu WOW z 02.11.1982 skazany na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności, zaliczając areszt tymczasowy od dnia 13.05.1982 jako początek kary. W materiałach znajduje się również postanowienie Sądu WOW z 03.08.1983 o zastosowaniu amnestii, na podstawie którego Marek Łada został zwolniony z więzienia dnia 05.08.1983. IPN Lu 78/132
.