Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Trzęsicki
Miejsce urodzenia: Raków
Data urodzenia: 22-01-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjno-Śledcza Sprawa prowadzona w związku z rozpracowywaniem grupy studentów z Poznania, którzy w 1968 nawiązali kontakt ze studentami z Wrocławia celem kolportażu ulotek nawołujacych do demonstracji. K. Trzęsicki był aktywnym członkiem Miedzyuczelnianej Komisji Organizacyjnej Studentów Miasta Poznania - brał udział w jej zebraniach, powielaniu oraz kolportowaniu ulotek. W dniu 18.04.1968 wobec ww. został zastosowany przez Prokurtora Wojewódzkiego w Poznaniu areszt tymczasowy do dnia 10.06.1968. K. Trzęsicki był podejrzany o to, iż "w kwietniu 1968 r. rozpowszechniał fałszywe wiadomosći mogace wywołać niepokój publiczny". Za powyższe ww. został skazany przez Sąd Powiatowy dla miasta Poznania na 3 miesiące pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę 500 zł. IPN Po 08/710 (5970/B); IPN Po 01824/1824 (2236/2) - mikrofilm.
Akta Kontrolne-Dochodzenia Dot. rozpowszechniania na terenie Poznania w kwietniu 1968 ulotek o treściach "antypaństwowych". Oskarżony z art. 170 kk został tymczasowo aresztowany dnia 18.04.1968, a następnie dnia 04.05.1968 przekazany do Centralnego Więzienia w Poznaniu. Zwolniony z więzienia 10.07.1968. W dniu 11.07.1968 Sąd Powiatowy dla miasta Poznania skazał K. Trzęsickiego na 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz na 500 zł grzywny. IPN Po 04/3702/2-3/CD (13378/III; 13403/S/III), IPN Po 192/12
Akta administracyjne W materiałach K. Trzęsicki występuje jako uczestnik wydarzeń marcowych 1968, który został zatrzymany, a następnie aresztowany w dniu 18.04.1968 w związku z udziałem w "nielegalnym" Komitecie Międzyuczelnianym w Poznaniu oraz braniu udziału w przepisywaniu i kolportażu ulotek. IPN Po 06/42/5, IPN Po 06/42/7-8, IPN Po 06/71/108
Sprawa Obiektowa [SO] K. Trzęsicki występuje w sprawie prowadzonej na środowisko akademickie UAM w Poznaniu, w celu "zapobiegania oraz likwidacji skutków zagrożeń występujących na obiekcie". IPN Po 003/738/1 (805/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany w ramach SOS "Logik" w związku z negatywnymi politycznymi wystąpieniami w czasie imprez oficjalnych. Prowadzenie sprawy zakończono z powodu nie stwierdzenia prowadzenia "wrogiej działalności". Mat. o sygn. 1781/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 10.01.1989 zarejestrowany do SOS krypt. "Związek" (nr. rej. 41511) jako aktywny członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Filii UW w Białymstoku. Prowadzenie sprawy zakończono z uwagi na rejestrację Związku. Mat. o sygn. 4272/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.