Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Kominek
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 24-12-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dn. 28.10.1967 został zarejestrowany przez Wydział IV KWMO we Wrocławiu do numeru 35330 w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK). Wyrejestrowano z powodu: Wystąpienia z Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Teczkę 17.12.1969 złożono do archiwum Wydziału “C” KWMO we Wrocławiu do nr. 6658/ES. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjch.
Jacek Kominek został zarejestrowany w 1970 roku pod numerem 20837 przez Wydział III KWMO w Katowicach w kategorii kandydata na tajnego współpracownika (kTW). Powód rejestracji. „W związku z tym, że wuj kandydata był ordynariuszem wrocławskiej kurii stosunek do ww. był nadzwyczaj pozytywny”. Materiały 20.02.1975 złożono do archiwum Wydziału „C” KWMO w Katowicach pod sygnaturą 18350/I-k, następnie zmikrofilmowano - 5178/1. IPN Ka 005/366 t. 1 (18350/I-k).
Dn. 10.09.1981 został zarejestrowany przez Wydział V-2 KWMO w Katowicach jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Jan" pod numerem 47228. Kontrola operacyjna byłego członka Komisji Zakładowej przy KWK "Wieczorek" oraz prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w swych wystąpieniach krytykował działalność rządu i Partii”. Materiały 25.02.1983 złożono do archiwum Wydziału “C” KWMO w Katowicach. IPN Ka 005/366 t. 2 (18350/I).
Dn. 11.01.1982 został internowany na podstawie prawnej art. 42 Dekretu z dn. 12.12.1981 roku. Podejrzany o prowadzenie działalności antysocjalistycznej. Osadzony w Zakładzie Karnym w Zabrzu, zwolniony 12.06.1982 roku. IPN Ka 005/366 t. 3 (18350/I).
.