Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Józef
Nazwisko: Ryba
Miejsce urodzenia: Krynica
Data urodzenia: 11-02-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Ryba w dn. 29.10.1987 został zarejestrowany w Sekcji "C" WUSW Nowy Sącz pod numerem NS-16942 przez Pion III RUSW Nowy Sącz w kategorii figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Przewodnik". Sprawę założono na podstawie doniesienia TW w związku z "działalnością antypaństwową naruszającą porządek prawno-polityczny". Prowadzenie sprawy zakończono 06.09.1989, a materiały złożono 20.09.1989 w archiwum Sekcji "C" WUSW Nowy Sącz pod numerem 2589/II. Akta zniszczono w 1989 r. za protokołem brakowania nr 10/89 p. 313. Karta EO-4/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Sekcji "C" WUSW Nowy Sącz; karta E-16 z kartoteki kart zwróconych z Biura "C" MSW; karty EO-4-C/72 i Mkr-2 z kartoteki kart rejestracyjnych wycofanych WUSW Nowy Sącz - kryptonimów i pseudonimów; dziennik rejestracyjny Sekcji "C" WUSW Nowy Sącz, poz. 16942; dziennik archiwalny Sekcji "C" WUSW Nowy Sącz, poz. 2589; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Występuje w aktach operacyjnych kryp. "Zorza-II" dotyczących pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w 1987 r. w Tarnowie. Akta o sygn. IPN Kr 049/47 (47/K).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. arch. EANS 37372 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Kr 39/37372 (EANS 37372).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 129/08 zarządzenie z dnia 30.04.2009 r. dotyczące Mariana Ryby – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.