Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Zamiatała
Miejsce urodzenia: Jaroszyn
Data urodzenia: 14-12-1905
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Czesław Zamiatała został aresztowany 3.10.1950. Objęty śledztwem prowadzonym przez PUBP w Koninie. Czesław Zamiatała był oskarżony o to, że „mając wiarygodną wiadomość o przynależności Sznajdra Jana do nielegalnej organizacji P.P.W. (Polska Partia Wolności) mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego nie zawiadomił o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 17.04.1951 skazany na karę 2 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek mienia. Sąd zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres 2 lat. IPN Po 04/1711.
Akta w sprawie karnej p-ko Czesławowi Zamiatale, oskarżonemu z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kkWP o przynależność do organizacji pod nazwą "Polska Partia Wolności". Czesław Zamiatała wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu został skazany na 2 lata więzienia. IPN Po 77/141.
Opracowanie Wydziału "C" KWMO w Poznaniu nr 123 z roku 1977 pt. "Nielegalna organizacja młodzieżowa Związek Młodych Patriotów Polskich Polska Partia Wolności. Słupca pow. Konin". Opracował por. rez. MO Łucjan Formanowicz. Z akt wynika, że Czesław Zamiatała był członkiem organizacji Polska Partia Wolności od 5.07.1950. IPN Po 05/271.
.