Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Stagraczyński
Miejsce urodzenia: Raczyce
Data urodzenia: 15-03-1954
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Edward
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta WUSW we Wrocławiu zawierają "Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie w trybie amnestii z dn. 21.07.1983" w dniu 29.10.1983 od Marka Stagraczyńskiego. Ww. podał, iż w okresie od 13.12.1981 do 07.1983, będąc zatrudniony w "Fadromie", działał "strukturach >Solidarność< ". IPN Wr 040/45 (IV-3735/46)
Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście Postanowieniem z dnia 07.11.1983 odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego, na zasadzie ustawy o amnestii z 21.07.1983, w sprawie prowadzenia przez ww. działalności w "podziemnych strukturach NSZZ >Solidarność<" na terenie zakładu pracy (Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Fadroma" we Wrocławiu). Działalność ta polegała m.in. na kolportażu nielegalnych wydawnictw i zbieraniu składek na cele związku. IPN Wr 33/608 (2 Ds.96/83)
Akta prokuratorskie nadzoru nad sprawą 2 Ds.96/83 Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu. IPN Wr 33/289 (III Dsn.70/83/Wr.IV)
.