Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Świątek
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 27-10-1948
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Jerzego Świątka, w których zachowały się: kalka Decyzji Nr 1979 o internowaniu z dnia 31.08.1982 KWMO we Wrocławiu, Decyzja Nr 973 o uchyleniu internowania z dnia 02.09.1982 oraz świadectwo zwolnienia internowanego (wystawione przez Ośrodek Odosobnienia w Nysie). IPN Wr 040/1522 (IV-3751/1417).
Dnia 28.08.1980 zarejestrowany pod nr. 42729 w ramach Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Tęcza" (nr. rej. 42622), założonej 13.08.1980 przez Wydz. III "A" KW MO Wrocław na fakt wystąpienia przerwy w pracy w dniu 13.08.1980 w Zakładzie Produkcji Urządzeń Automatyki Centrum Naukowo-Produkcyjnego Automatyki Energetycznej we Wrocławiu, jako jej inicjator. Prowadzenie sprawy zakończono 20.10.1980 "poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych". IPN Wr 098/348 (101779/2 mkf).
Dnia 08.02.1982 zarejestrowany pod nr. 43859 w ramach Sprawa Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Załoga" (nr rej. 43858), założonej przez Wydz. V KW MO Wrocław w związku ze strajkiem po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14.12.1981, w Zakładzie Produkcji Urządzeń Automatyki Centrum Naukowo-Produkcyjnego Automatyki Energetycznej we Wrocławiu. Prowadzenie sprawy zakończono 18.06.1982 "poinformowaniem władz polit.[ycznych] i administracyjnych". Materiałów o sygn. 102009/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.