Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Kazimiera
Nazwisko: Balasińska
Nazwisko rodowe: Kasprzak
Miejsce urodzenia: ŁÓDŹ
Data urodzenia: 08-06-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Dama" dot, Małgorzaty Balasińskiej. Z zachowanych materiałów wynika, że 15.02.1983 Małgorzata Balasińska została zarejestrowana do nr 37802 przez Wydział II SUSW jako figurantka SOS krypt. "Dama". Ww. rozpracowywano z powodu podejrzeń "o wejście w kontakt i wykorzystanie przez służby specjalne państw kk do prowadzenia działalności sprzecznej z podstawowymi interesami PRL". W toku kontroli nie potwierdzono prowadzenia "wrogiej działalności". 24.04.1985 materiały złożono w archiwum Wydziału "C" SUSW pod sygn. 8622/II. IPN BU 003273/5, IPN BU 003274/5, IPN BU 0256/412 (8622/II).
Teczka zawiera akta osobowe Małgorzaty Balasińskiej od 28.08.1981 zatrudnionej w Agendzie ds. Współpracy z Zagranicą NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze na stanowisku zastępcy ds. informacji. Ww akta zostały przejęte przez SB po wprowadzeniu stanu wojennego. W teczce znajdują się kwestionariusze osobowe, podanie o pracę, umowa o pracę. IPN BU 01222/2237 (52397/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Carmen". W aktach sprawy przechodzi Małgorzata Balasińska. Ww. w dniu 9.04.1979 jako kurierka paryskiej "Kultury" uczestniczyła w spotkaniu w Łodzi, podczas którego poruszano "sprawy związane z wydawaniem nielegalnego czasopisma >Puls<" oraz "mówiono o osobach zajmujących się negatywną działalnością polityczną w kraju i zagranicą". Prowadzenie rozpracowania zakończono 05.04.1982, a akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 5809/II. IPN Ld 047/356 (5809/II).
.