Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Zbigniew
Nazwisko: Zdobylak
Miejsce urodzenia: Milicz
Data urodzenia: 06-08-1960
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Andrzeja Zdobylaka. W aktach zachowały się: kalka Decyzji nr 2251 o internowaniu z 06.11.1982 oraz Decyzja Nr 1207 o uchyleniu internowania z dnia 18.11.1982. IPN Wr 040/1392 (IV-3751/1269).
Akta internowanego Andrzeja Zdobylaka umieszczonego w Zakładzie Karnym w Strzelinie w okresie od 8. do 18.11.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 30/1746 (132/82).
Dnia 03.03.1982 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO Wrocław pod nr. 45922 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Dyrygent". Dnia 28.02.1983 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Serwis". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Dnia 28.02.1983 zarejestrowany pod nr. 45922 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Serwis” (nr rej. 45802), założonej 19.01.1983 i prowadzonej przez Wydz. V KW MO Wrocław, a następnie Insp. 2 WUSW Wrocław. Dnia 18.03.1988 zdjęty z ewidencji. Sprawę "Serwis" wyrejestrowano 27.12.1989, materiały zniszczono. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.