Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Drożdżał
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-12-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Drożdżał występuje w aktach nie rejestrowanej Sprawy Obiektowej o krypt. "Lato-76" dotyczącej wydarzeń radomskiego Czerwca 1976 roku. Wyżej wymieniony został zatrzymany, ponieważ "w dniu 25.06.1976 r. brał udział w wybrykach chuligańskich przed KW PZPR i ulicach Radomia w związku ze zmianą cen". 28.06.1976 sprawę skierowano do Sądu dla Nieletnich. W dniu następnym sąd zwolnił Krzysztofa Drożdżała. 2.12.1977 akta zarchiwizowano w Wydziale "C" pod sygn. 108/IV. IPN Ra 08/107 (108/IV) t. 444.
Figuruje w aktach kontrolnych postępowania przygotowawczego w sprawie udziału w wydarzeniach czerwcowych w Radomiu w dniu 25-06-1976. IPN Ra 04/33 (34/III, RSD 12/76).
Krzysztof Drożdżał został zarejestrowany 1.02.1980 przez Wydz. III KMO w Gliwicach jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Radomiak" nr 43592 "z uwagi na propagowanie wrogich poglądów o treści antysocjalist.[ycznej]" w środowisku akademickim. Sprawę przejął Wydział III KWMO w Katowicach. Zakończono 4.02.1981 przeprowadzeniem z wyżej wymienionym rozmowy ostrzegawczej. 25.02.1981 materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO Katowice pod sygn. 37926/II. W 1984 r. akta wypożyczono do Wydziału V Oddziału WSW w Gliwicach. IPN Ka 036/1745 (37926/II) t. 1.
Akta paszportowe Krzysztofa Drożdżała zawierają kartę Mkr-1 z informacją, że brał on udział w wydarzeniach Czerwca 1976. IPN Ra Pf 35/43424 (EARA 043424).
.